foto duivenvoorde 1

Vergadering 12 november 2013

Op 12 november 2013 vindt de algemene ledenvergadering van Buurtpreventieteam Duivenvoorde plaats.

De vergadering wordt gehouden in "De Poort" en begint om 19:30. Tijdsduur ongeveer 1,5 uur. Alle preventen zijn van harte uitgenodigd.

Voorzitter: Hans van Leusden

Notulist: Cokke de Keijzer

 

 1. Opening

 2. Notulen d.d. 4 september 2012 (tekstueel, inhoudelijk) 

 3. Mededelingen voorzitter en penningmeester

 4. Ervaringen lopen en rooster

 5. Preventen, actief en niet actief

 6. Werving nieuwe preventen

 7. Informatie van Martin van der Pol

 8. Trainingen

 9. Website

 10. Rondvraag

 11. Sluiting / volgende vergadering

Kruimelpad