foto duivenvoorde 1

Organisatie

De buurtpreventieteams van Leidschendam-Voorburg hebben met de partners een convenant afgesloten waarin afspraken over het functioneren van de BPT's vastliggen. Hierin is bepaald dat ieder buurtpreventieteam wordt vertegenwoordigd door een coördinator die fungeert als schakel tussen de leden van het buurtpreventieteam en de partners. Voor BPT Duivenvoorde hebben we deze coördinatiefunctie wat opgerekt door met vier personen een bestuur te vormen. De voornaamste reden hiervoor is om een bredere basis te hebben, waarbij functies niet op de schouders van één persoon rusten maar gedeeld worden waarbij de leden onderling uitwisselbaar zijn.

We kennen in de taakverdeling een voorzitter en een  vice-voorzitter, die samen onder andere ons BPT naar buiten toe vertegenwoordigen, een secretaris en penningmeester. 

Hierbij wordt BPT Duivenvoorde bestuurd als een soort vereniging hoewel we dat formeel niet zijn.

U vindt de contactgegevens bij het menu-item Contactgegevens.

Kruimelpad