foto duivenvoorde 1

Jaarverslag 2015 van het Buurtpreventieteam Duivenvoorde

Algemeen:

Het Buurtpreventieteam Duivenvoorde, in 2011 gestart, heeft tot doel inbraken terug te dringen en bewoners het gevoel van veiligheid, in hun woonomgeving, terug te geven en te behouden.

Doormiddel van de surveillance, waarbij wij zaken signaleren die verband houden met de veiligheid en leefbaarheid van onze wijk, het zo nodig aanspreken van jongeren die overlast veroorzaken in de wijk, het preventief aanwezig zijn, het attenderen van buurtbewoners op onveilige situaties, het melden van zaken als kapotte straatverlichting en weesfietsen en het adequaat reageren bij calamiteiten, hopen wij dat onze wijk veiliger, gezelliger en rustig blijft.

Als we kijken naar de politiecijfers t.a.v. inbraken in de afgelopen jaren, dan kunnen we zeggen dat er significant minder inbraken zijn geweest in de wijk Duivenvoorde.

De meldingen, die gedaan worden bij het ‘Meldpunt Openbare Ruimte’ MOR, ‘Leidschendam-Voorburg’ worden meestal goed en snel afgehandeld.

De samenwerking met de politie, met name onze wijkagent, de contactpersoon bij de gemeente en de Stichting Duivenvoorde, verlopen, meestal, naar wens.

 

Naast de Gemeente Leidschendam-Voorburg en de ‘Stichting Wooninvest’, heeft ook de ‘Stichting Duivenvoorde’ het convenant getekend en zal mede bijdrage in de financiering van het Buurtpreventieteam Duivenvoorde. Helaas hebben we in 2015, van de twee laatste partners, nog geen bijdrage ontvangen.

De vergaderingen vonden plaats in het wijkgebouw “De Poort”. Themabijeenkomsten, door de gemeente Leidschendam-Voorburg georganiseerd, vonden plaats in Voorburg en Leidschendam.

In “De Poort”, staat een ladekast met BPT spullen.

Ondanks de omgeruilde BPT jassen in 2015 zijn de jassen, voor een aantal preventen, aan de grote kant. We hopen in 2016 nogmaals een paar grote jassen om te kunnen ruilen voor een kleinere maat.

Aantal deelnemers:

Naast een vaste groep, die vanaf april 2011 lopen, wisselt het aantal deelnemers.

Op 30 december 2015 stonden er 19 personen in het rooster.

Een prevent is, in 2015, verhuisd. Wel kwamen er in 2015 twee nieuwe preventen bij, voor het team Duivenvoorde.

Ons digitale rooster wordt door alle preventen als prettig ervaren. En indien nodig gerepareerd door Geert- Jan Pes.

Aantal gelopen ronden:

Gemiddeld wordt er 8x per maand gelopen. In april en december zijn er 3 extra looprondes gelopen.

Meestal wordt er door 3 personen gelopen, een enkele keer door 2 preventen.

Er worden ook ochtenden en middagen ingepland die soms per fiets worden afgelegd. Met de fiets kun je in korte tijd veel zien en alle hoeken en gaten van de wijk bekijken

Na iedere loopronde wordt er een kort verslag gemaakt en naar alle preventen en enkele contactpersonen gestuurd.

Loopervaringen:

Hieronder volgt een korte opsomming van de meest gemaakte vermeldingen in het verslag:

In bijna ieder verslag komt naar voren dat wij een rustige wijk hebben.

Regelmatig worden wij aangesproken door wijkbewoners. De gespreken variëren van, meldingen van verdachten omstandigheden, vragen over hoe te handelen in bepaalde omstandigheden tot positieve reacties op ons lopen. Afgelopen jaar hebben wij hulpgeboden aan een mevrouw die was gevallen, op een door ijs bedekte brug en geholpen bij het aanduwen van een auto.

In de tijd dat de klok verzet wordt en in de donkere maanden, komen wij vaak huizen tegen waar geen licht brand. Indien nodig wordt er aangebeld of een folder in de bus gedaan. Zo ook als er ramen open staan of we lossen ladders tegen komen.

De meldingen die wij bij het Meldpunt Openbare Ruimte (MOR) doen, hebben betrekking op kapotte lantarenpalen, weesfietsen, afgewaaide takken, gevaarlijke situaties van het wegdek, overvolle vuilnisbakken en achtergelaten (bouw) afval. Soms wordt er een foto mee gestuurd.

Verdere meldingen zijn dit jaar:

Open deuren, kapotte verlichting en overvolle brievenbussen van de Trampolineschool.

Het hek en kapotte verlichting, bij de seniorenwoningen, St. Duivenvoorde.

De herrie van tram 6, bij het eindpunt.

De voorzieningen, slaapplek en voer, van een kat nabij het HTM huisje bij de tramlus van lijn 6.

De inbraken bij het wijkgebouw “De Poort”.

Eén maal werd de wachtcommandant benaderd tijdens een loopronde.

Overleg:

Het bestuur heeft op 11 februari- en 13 oktober 2015 vergaderd. De vergaderingen werden gehouden ten huize van bestuursleden. Belangrijke onderwerpen van discussie waren; onze bijdrage bij het 25 jarig bestaan van de wijkvereniging “Nieuw Duivenvoorde” in april, onze ‘voorlichtingsavond’ met ex-inbreker van 18 mei 2015, de jaarlijkse BPT barbecue, de algemenen BPT vergadering, thema-avonden/cursus en/of training, werving/nieuwe preventen, zieken preventen, een kleine attentie met kerst en de in te dienen jaarbegroting voor 2016. Verder overleg werd per telefoon of e-mail gedaan.

Overleg met Hilde van Zon en Martin van der Pol t.b.t. de voorbereiding van de voorlichtingsavond met ex-inbreker.

In 2015 waren 2 bestuursleden aanwezig bij de bestuursvergadering van de wijkvereniging ‘Nieuw Duivenvoorde’.

Er waren 2 personen aanwezig bij het coördinatenoverleg, van 22 september 2015

Bij de algemene BPT vergadering, op 17 november 2015 in ‘De Poort’ waren 18 personen aanwezig. Waaronder ook Hilde van Zon, Martin van der Pol, John Gröbe en Angelique Wierenga

Andere activiteiten:

Op 7- en 19 maart, liep de wijkagent mee in de avondrondes.

Op 24 april liep, het PvdA lid Maarten van Ooschot, mee met een avondronde.

De ‘Voorlichtingsavond’ voor wijkbewoners van 18 mei, had dit jaar een bijzondere spreker. Eén ex-inbreker, die ’s middags de wijk had bekeken, vertelde de 60 aanwezigen hoe inbrekers kijken en hoe wij, als bewoners, hier van kunnen leren.

Teambuilding; De barbecue van zaterdag 26 september, waarbij 22 personenaanwezig waren, werd als zeer geslaagd beoordeeld.

De bestuursleden brachten, als dank voor de inzet, bij iedere prevent een kleine Kerstattentie. Ook stuurde de voorzitter een Kerstwens.

Op 14 december, de eindejaarsborrel in het “Gemeentehuis” te Leidschendam, was het BPT Duivenvoorde met 9 personen aanwezig.

Het hele jaar door werden folders, t.a.v. donkere woningen, in brievenbussen gedaan.

Vlak voor de feestdagen, werd er bij 15 onverlichte woningen, de politiefolder “Voorkom inbraak tijdens de feestdagen”, in de bus gedaan.

De voorzitter onderhield het contact met zieke preventen.

PR activiteiten:

Op 18 april, de feestweek van het 35 jarig bestaan van de wijkvereniging ‘Nieuw Duivenvoorde’, zijn er twee extra rondes, waarbij geïnteresseerde wijkbewoners mee konden lopen met het BPT Duivenvoorde, gelopen. Twee gasten gingen ’s morgens samen met onze wijkagent en twee teamleden op pad.

De ‘Voorlichtingsavond’ voor wijkbewoners van 18 mei, met ex-inbreker, zorgde voor twee nieuwe BPT-leden.

Onze mooie en verzorgde Website wordt up to date gehouden door Geert-Jan Pes.

 

Cokke de Keijzer

Secretaris Buurtpreventieteam Duivenvoorde

15 januari 2016

Kruimelpad