foto duivenvoorde 1

Jaaroverzicht WhatsApp-groep Buurtpreventie Duivenvoorde 2016-2017

Download de PDF-versie: Jaaroverzicht_WhatsApp-2016-2017.pdf

 Jaaroverzicht WhatsApp-groep Buurtpreventie Duivenvoorde

Sinds 26 februari 2016 zijn we vanuit het Buurtpreventieteam (BPT) Duivenvoorde gestart met de WhatsApp-groep “Buurtpreventie Duivenvoorde”. We bestaan een jaar, dus daarom een mooi moment voor dit jaaroverzicht! De gegevens voor dit overzicht vertegenwoordigen de stand van zaken op 1 maart 2017.

 

Waarom doen we het ook al weer?

Gestimuleerd door het succes van andere groepen en ook om de taak van het BPT Duivenvoorde, namelijk “oren en ogen van de wijk” uit te breiden zijn we hiermee begonnen. Via de eigen BPT-leden, kennissen in de wijk, mond op mond reclame en door reclame via de Facebookpagina van Wijkvereniging Nieuw Duivenvoorde hebben we na één jaar ruim 60 deelnemers.

 

Ervaringen van andere WhatsApp-groepen leerde ons dat duidelijk afspraken over het gebruik van de groep belangrijk zijn. Het doel moet namelijk niet uit het oog worden verloren!

 

De stand van zaken na één jaar

Na 1 jaar zijn er ruim 60 deelnemers. In onderstaande grafiek is te zien hoe het verloop is geweest het afgelopen jaar.

 

wa_aanmeldingen_per_dag_na_1_jaar.png

Naast het aantal deelnemers is ook de verdeling over de wijk van belang, want hoe beter de verdeling hoe doeltreffender het is. De verdeling over de straten is als volgt:

 

wa_straatverdeling_na_1_jaar.png

We zien hier dat de verdeling nog wat beter kan. Met de omvang van de straten is nog geen rekening gehouden. Doen we dat wel (globaal) dan zijn Teylingen en Wildenborch en De Haar nog ondervertegenwoordigd.

 

Het absolute aantal van ruim 60 mag ook nog wel wat hoger. Dus… Laat ook je buren zich opgeven want je bent zelf niet altijd in de gelegenheid om alles in de gaten te houden!

 

De WhatsAppberichten van afgelopen jaar

We weten met de verstuurde berichten van afgelopen jaar dicht bij ons doel te blijven, hoewel er nauwelijkse berichten waren die acuut optreden nodig maakten. Geen enkele bericht heeft geleid tot een melding bij de politie over acute verdachte activiteiten. Gelukkig was dit niet nodig!

 

Maar… Wat is er dan wel rondgestuurd…?

 

De acute meldingen zijn uiteraard het belangrijkst en gingen over verdachte personen waar verder geen vervolg op hoefde te worden gegeven.

De meeste berichten waren mededelingen achteraf van gebeurtenissen die al plaatsgevonden hadden. Een inbraak, een poging tot inbraak en tasjesdieven.

 

Actueel waren ook de Burgernetmeldingen die op dat moment ook voor ons gebied zijn afgegeven door de politie. Je leest het en neemt er toch even notie van.

 

Daarnaast  af en toe een bericht dat per ongeluk gestuurd wordt, of zelfs naar de verkeerde groep. Dat houdt de humor er ook een beetje in..

 

Naast deze genoemde meldingen waren er ook een aantal “serviceberichten”. Deze hebben geen betrekking op activiteiten in de wijk, maar gaven informatie die voor de wijk in relatie tot de buurtpreventie interessant kunnen zijn. Daarnaast is het een bevestiging dat de groep nog actief is!

 

De serviceberichten waren informatieve mails over de stand van zaken van de groep, de nieuwe wijkagent, de klikostickers, de ondersteuning door de gemeente, de toename diefstallen vanuit of vanaf voertuig in Duivenvoorde en een aankondiging van overleg met gemeente.

 

Een selectie van de meldingen

 

26 februari start WhatsApp-groep

 

29 maart melding van een inbraak die op 28 maart gepleegd is

 

30 maart melding van drie verdachte mannen, achtervolgd door de politie

 

1 april weesfiets → was gestolen en via WhatsApp opgelost

 

20 april melding van een poging tot inbraak van 19 april

 

11 mei melding van gepleegde auto-inbraak

 

24 mei twee verdachte personen (23:45). Bij nadere controle blijken ze te zijn vertrokken. Niemand gezien

 

25 juni weesfiets

 

15 augustus melding van Twitter(?)  van vermist jongetje geplaatst (helikopter vloog boven de wijk)

15 augustus: afmelding dat jongetje gevonden is

 

11 november: 3 verdachte personen bij tramhalte (22:15)

 

15 november: verdachte jeugd bij school.

15 november: gecheckt vanuit school: niets aan de hand

 

22 november: scharenslijper aan de deur en portemonnee weg

22 november: bericht gerectificeerd. Portemonnee is weer terecht.

 

4 januari: verdachte personen op de Brederode gezien, later bij De Haar en bij de tram

 

11 januari: melding van een tasjesroof een dag eerder

 

28 januari: burgernetbericht

 

18 februari: helikopter boven de wijk om 21:40. Wat deze kwam doen weten we niet, maar het heeft acuut twee nieuwe deelnemers opgeleverd!

 

21 februari: burgernetbericht

 

Voor de berichten geldt uiteraard dat iedere deelnemer een bericht mag plaatsen! En beter één bericht te veel dan eentje te weinig.

 

Dit jaar

Doel voor het komend jaar zal zijn om in ieder geval door te gaan met hoe we bezig zijn. Uiteraard moeten we nog veel meer deelnemers zien te krijgen! Dus motiveer je buren, vrienden en kennissen om zich aan te melden op https://www.bptduivenvoorde.nl/whatsapp en mee te doen!

 

De gemeente gaat binnenkort de borden van de buurtpreventie die bij de ingangen van de wijk staan voorzien van “WhatsApp buurtpreventie”-stickers, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat we deze groep hebben. Zowel voor de bewoners als de “gasten”.

 

De gemeente is verder van plan om dit jaar een bijeenkomst van alle WhatsApp-groep-beheerders van de gemeente te organiseren om te overleggen wat er gezamenlijk nodig of mogelijk is. Wordt vervolgd!

 

Tot slot

Heb je vragen hierover? Mail ze gerust naar of lees het allemaal nog eens na op  https://www.bptduivenvoorde.nl/whatsapp. Mocht je wat willen weten over het Buurtpreventieteam dat wekelijks meerdere malen door de wijk loopt dan is dat uiteraard ook hier ( https://www.bptduivenvoorde.nl) te vinden.

Kruimelpad