foto duivenvoorde 1

Burgemeester Van der Sluijs loopt mee met de BPT

Woensdag 22 mei heeft er een gedenkwaardige wandeling door de wijk plaats gevonden. Normaal lopen er dan een drietal preventen maar dit keer bestond de delegatie uit twee preventen namelijk. Geert-Jan Pes en Hans van Leusden vergezeld door onze burgemeester de heer Van der Sluis.

In het algemeen kunnen wij stellen dat het een uiterst plezierige wandeling was in een zeer rustige wijk.

Positief waren wij te spreken over de ruime opzet, de kindvriendelijkheid, het vele groen en de aangename rust. Is zeker te danken aan de opzet van de wijk. Eveneens waren wij positief te spreken over de renovatie van het complex Duivenvoorde. Ziet er van de buitenkant zeer verzorgd uit terwijl de toegang tot de tuin en daarmee de achterzijde niet zondermeer mogelijk is wegens de aanwezigheid van een drietal afsluitingen.

Negatieve zaken waren er ook. Wij hebben gewezen op de slechte staat van onderhoud van de straten en ook de Velostrada heeft veel aandacht gekregen. Allereerst de gevaarlijke hoek bij de Tuinenlaan welke door de burgemeester vereeuwigd is.

Tevens liet de oplevering van het geheel wel te wensen over, bijvoorbeeld de plastic troep in het moerasje bij de vissteiger, wandelpaden voor de hond met pas ingezaaid gras in plaats van schelpen, het ontbreken van een doorgaand wandelpad naar de brug zodat men van het fietspad gebruik moet maken en de situatie van de bewoners van de Doornenburg. De 108 huishoudens van deze straat zijn veroordeeld om altijd gebruik te maken van de Velostrada wegens het ontbreken van een andere uitgang. Wij hebben de burgemeester gewezen op een alternatief om zo de verkeerssituatie te verbeteren.

Tevens hebben wij kunnen constateren dat een berijder met paard gebruik heeft gemaakt van het honden wandelpad. Indien dit een normaal gebruik wordt dan blijft er van het wandelpad niets over. Misschien een verbodsbord voor ruiters ter overweging?

Hoewel dit misschien negatief kan over komen, is dat tijdens het gesprek beslist niet het geval geweest. Wij hebben het zeer op prijs gesteld dat wij bovenstaande in alle openheid naar voren hebben kunnen brengen. Onze dank daarvoor.

Hans van Leusden en burgemeester Van der Sluijs

BPT-Duivenvoorde voorzitter Hans van Leusden en burgemeester Hans van der Sluijs 

 

Geert -Jan Pes en Hans van Leusden

Kruimelpad