foto duivenvoorde 1

Zichtbaarheid van de WhatsApp-groep

Eén van de succesfactoren voor een goed functionerende buurtpreventie WhatsApp-groep is de zichtbaarheid.

Waarom is zichtbaarheid belangrijk?

  • "Bezoekers" van de buurt moeten er niet om heen kunnen dat er een WhatsApp-groep is. Hier gaat een bewezen preventieve werking van uit.
  • Bewoners van de buurt die nog geen deelnemer zijn worden gemotiveerd om deel te gaan nemen. In ieder geval neemt de bewustwording verder toe .

Vergroten zichtbaarheid

We zijn nog niet zichtbaar in de buurt, maar daar komt verandering in! Van de burgemeester hebben we vernomen dat er borden besteld zijn. De kans is groot dat deze borden bij de buurtpreventieborden gehangen gaan worden. Deze borden hangen nu bij de (auto-)toegangswegen.

Daarnaast hebben we nu stickers die we zelf kunnen plakken.

wabp sticker

De stickers

Het zijn "kliko"(container)-stickers (ongeveer 11 cm x 25 cm), maar ze plakken uiteraard overal op.

Doel van de stickers is dat ze zichtbaar geplakt gaan worden, zodat ze vanaf de straat of voetpaden een groot deel van de week te zien zijn. Een sticker kan dus ook erg goed achterop een schutting geplaatst worden als deze daar goed in het zicht hangt.

  • De stickers zijn beschikbaar voor de deelnemers aan de WhatsApp-groep zolang de voorraad strek (maar de voor de deelnemers die er 1 mei zijn is er in ieder geval eentje gereserveerd);
  • Per adres (dus niet per deelnemer) is één sticker beschikbaar;
  • Gelieve de sticker wel zichtbaar vanaf de straat / voetpaden te plakken zodat het zijn doel dient;
  • Extra stickers zijn voor 4,00 euro per stuk te koop (om de kosten te dekken);
  • Bij een goede motivatie voor gebruik van extra gratis stickers kan hier over gepraat worden! (Bijvoorbeeld voor bewoners van hoekhuizen/straatingangen.)
  • De stickers kun je aanvragen via , onder vermelding van naam en adres

kliko met sticker

(foto: wabp.nl)

Uiteraard is het niet de bedoeling en ook niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming de stickers op andermans eigendommen te plakken.

 Heeft u vragen? Neem gerust contact op via .

Kruimelpad