foto duivenvoorde 1

Jaarverslag 2014 van het Buurtpreventieteam Duivenvoorde

Algemeen

Het Buurtpreventieteam Duivenvoorde, in 2011 gestart, heeft tot doel inbraken terug te dringen en bewoners het gevoel van veiligheid, in hun woonomgeving, terug te geven en te behouden.
Doormiddel van de surveillance, waarbij wij zaken signaleren die verband houden met de veiligheid en leefbaarheid van onze wijk, het zo nodig aanspreken van jongeren die overlast veroorzaken in de wijk, het preventief aanwezig zijn, het attenderen van buurtbewoners op onveilige situaties, het melden van zaken als kapotte straatverlichting en weesfietsen en het adequaat reageren bij calamiteiten, hopen wij dat onze wijk veiliger, gezelliger en rustig blijft. Als we kijken naar de politiecijfers t.a.v. inbraken in de afgelopen jaren, dan kunnen we zeggen dat er significant minder inbraken zijn geweest in de wijk Duivenvoorde.

De meldingen, die gedaan worden bij het ‘Meldpunt Openbare Ruimte’ MOR, ‘Leidschendam-Voorburg worden meestal goed en snel afgehandeld.

De samenwerking met de politie, met name onze wijkagent, de contact persoon bij de gemeente en de Stichting Duivenvoorde, verlopen prima.

Naast de Gemeente Leidschendam-Voorburg en de ‘Stichting Wooninvest’, heeft ook de ‘Stichting Duivenvoorde’ het convenant getekend en zal mede bijdrage in de financiering van het Buurtpreventieteam Duivenvoorde. De vergaderingen en training vonden plaats in het wijkgebouw “De Poort” en op het politiebureau.

In “De Poort”, staat een ladekast met BPT spullen.
De BPT jassen zijn voor een aantal preventen aan de grote kant.

We hopen in 2015 een paar grote jassen om te kunnen ruilen voor een kleinere maat.

Aantal deelnemers

Naast een vaste groep, die vanaf april 2011 lopen, wisselt het aantal deelnemers.
Op 30 december 2014 stonden er 18 personen in het rooster.
Er kwamen in 2014 geen nieuwe preventen bij voor het team Duivenvoorde.
In september is er een prevent overleden.
Ons digitale rooster wordt door alle preventen als prettig ervaren. En indien nodig gerepareerd door Geert- Jan Pes.

Aantal gelopen ronden

Gemiddeld wordt er 8x per maand gelopen. Meestal door drie personen, een enkele keer door 2 preventen.
Er worden ook ochtenden en middagen ingepland die soms per fiets worden afgelegd.
Na iedere loopronde wordt er een kort verslag gemaakt en naar alle preventen en enkele contactpersonen gestuurd.

Loopervaringen

Hieronder volgt een “Top Tien” van de meest gemaakte vermeldingen:

 1. Rustige wijk
 2. Het weer
 3. Weesfietsen
 4. Kapotte straatverlichting en andere meldingen bij het Meldpunt Openbare Ruimte
 5. Gesprekken met bewoners
 6. Verlichting- en andere onvolkomenheden bij de scholen
 7. Donkere huizen, open ramen en losse ladders
 8. Onvolkomenheden bij seniorenwoningen, St. Duivenvoorde
 9. Gevaarlijke situaties zoals losse takken
 10. Stortplaats, voor gestolen spullen en andere calamiteiten t.a.v. politiezaken

Overleg

 • Het bestuur heeft op 11 februari- en 10 juli 2014 vergaderd. De vergaderingen werden gehouden ten huize van bestuursleden. Belangrijke onderwerpen van discussie waren de ‘Voorlichtingsavond’ van 27 mei 2014, het rooster, de loopverslagen, de preventen die niet regelmatig of niet lopen, de jaarlijkse BPT barbecue, de algemenen BPT vergadering, cursus en/of training, werving/nieuwe preventen, zieken preventen, een kleine attentie met kerst en de Website.
 • Op 29 september 2014 waren twee bestuursleden aanwezig bij de bijeenkomst “Nieuw Veiligheidsbeleid”, gepresenteerd en voorgezeten door burgermeester Van der Sluijs.
 • Twee bestuursleden waren aanwezig bij het “Coördinatenoverleg” van 4 november 2014.
 • Indien nodig had het bestuur overleg, via de mail of per telefoon. En eenmaal na de Training op 26 november 2014.
 • Bij de algemene BPT vergadering, op 11 november 2014 op het politiebureau, waren 11 personen aanwezig.

Andere activiteiten

 • Het project “Met en voor elkaar” wat in 2012, in samenwerking met de politie de Gemeente en het BPT Duivenvoorde, van start ging, had op 27 mei 2014 een vervolgbijeenkomst. Deze “Voorlichtingsavond” werd wederom goed bezocht. In totaal waren er 28 personen aanwezig. De “Voorlichtingsavond”, werd voorbereid en uitgevoerd in samenwerking met Martin van der Pol en Tamara Hoeve, onze wijkagenten. De cijfers en plaatsen van inbraken en pogingen daartoe, geven ons als BPT Duivenvoorde een goed gevoel. Je weet dan waar je het allemaal voor doet. Ons wervingsverhaal en de wervingsfolder, leverde helaas geen nieuw preventen op.
 • Nog steeds zijn de bewoners van de wijk Duivenvoorde, die naar de voorlichtingsavond komen, bewust bezig met huis- en tuinverlichting en met sloten op deuren en ramen. Er wordt zelfs een weloverwogen keuze gemaakt over het wel of niet snoeien van de struiken. Vanuit de VVD liepen twee personen mee en later voegde wethouder Heleen Nijdam zich ook bij ons. Zij liepen mee om te kijken hoe het BPT het in onze wijk doet en ook om campagne te voeren voor hun partij. Het werd een gezellige wandeling. Aan het eind ontvingen wij van de wethouder een pluim in de vorm van een oorkonde voor ons goede werk. Leuk! Uiteraard de wethouder nog even gewezen op enkele belangrijke punten voor onze wijk.
 • Teambuilding; De barbecue van zaterdag 20 september, waarbij 18 personenaanwezig waren, werd als zeer geslaagd beoordeeld.
 • De bestuursleden brachten, als dank voor de inzet, bij iedere prevent een kleine Kerstattentie. Ook stuurde de voorzitter een Kerstwens.
 • Op 18 december, de borrel in de “Blauwe Tram”, was het BPT Duivenvoorde met 11 personen aanwezig.
 • Vlak voor en na de overgang van zomer- naar wintertijd, werd er bij 15 bewoners van de wijk Duivenvoorde een brief, in het kader van “De Donkerendagenoffensief” en opgesteld door de Gemeente en Politie, in de brievenbus gedaan. Ook werden er verschillende posters t.a.v. “Het Donkerendagenoffensief”, opgehangen.
 • De voorzitter onderhield het contact met zieke preventen.
 • De training, gegeven op woensdag 26 november 2014, waar 15 personen aan deelnamen, werd positief gewaardeerd. Twee preventen, die nog niet eerder aan een basistraining hebben deelgenomen, hebben zich bij de trainer gemeld voor de eerstvolgende basistraining.

PR activiteiten

 • Kees Tap en Geert-Jan Pes hebben een mooie wervingsfolder opgesteld. Deze is door mevr. J. Keasberry, van de Stichting Duivenvoorde, bij 8 bewoners onder de aandacht gebracht.
 • Onze mooie en verzorgde Website wordt up to date gehouden door Geert-Jan Pes.. Cokke de Keijzer Secretaresse Buurtpreventieteam Duivenvoorde 14 januari 2015 

 

Cokke de Keijzer
Secretaresse Buurtpreventieteam Duivenvoorde
14 januari 2015

Kruimelpad