foto duivenvoorde 1

Algemene voorwaarden WhatsApp-groep Buurtpreventie Duivenvoorde

De algemene voorwaarden zoals deze zijn opgesteld vind u hier. Deze is ook beschikbaar als PDF. De PDF is leidend: VoorwaardenWhatsApp-groepBuurtpreventieDuivenvoordev3.0.pdf

 

Voorwaarden WhatsApp-groep Buurtpreventie Duivenvoorde  (versie 3.0)

 

Voor u liggen de voorwaarden voor de WhatsApp-groep van Buurtpreventie Duivenvoorde (hierna te noemen: groep).

 

Deze groep is geïnitieerd door Buurtpreventieteam Duivenvoorde, die dit als een verlengstuk ziet van de BPT-activiteiten. Het BPT is met deze groep gestart omdat het enerzijds door de politie wordt aangemoedigd en anderzijds omdat er positieve ervaringen zijn met andere al bestaande WhatsApp-groepen. Er zou een preventieve werking vanuit gaan!

 

Het Buurtpreventieteam is de ogen en oren van de wijk, en met deze groep krijgen we er een heleboel bij!

 

Hiermee wil het BPT niet meteen deze WhatsApp-groep als onderdeel van het BPT zien, maar wil het met ons netwerk en de ervaring in ieder geval een belangrijke aanzet geven en ook het beheer voorlopig bij onze leden neerleggen.

 

De voorwaarden zijn in hoofdstukken gegroepeerd. Indien deze voorwaarden structureel wijzigen dan ontvangt u hierover bericht via de groep of via uw e-mailadres.

 

U kunt op dat moment besluiten of de wijzigingen voor u reden zijn de groep te verlaten.

De recentste versie van deze voorwaarde is ook altijd beschikbaar via https://www.bptduivenvoorde.nl/whatsapp.

1. WhatsApp

a. WhatsApp is een commercieel bedrijf waar we geen enkele relatie mee hebben anders dan het gebruik maken van de door hen aangeboden gratis functionaliteit. U vindt alles over WhatsApp op https://www.whatsapp.com/

 

b. De beschikbaarheid en de mogelijkheden van de applicatie worden volgens de voorwaarden van WhatsApp beschikbaar gesteld en wij kunnen slecht de functionaliteit gebruiken die wordt aangeboden. Indien er wijzigingen in de functionaliteit optreden die gevolgen hebben voor onze groep dan zullen we daar op dat moment op proberen te anticiperen.

 

c. U dient zelf te zorgen voor een werkend WhatsApp-programma op uw smartphone. De kosten die hier mogelijk in de toekomst aan verbonden kunnen worden komen voor uw rekening. Op dit moment, februari 2016, is WhatsApp gratis.

 

d. Indien er iemand aan de groep wordt toegevoegd die u niet kent, en die kans is best groot, dan ontvangt u hiervan een melding. Dit is standaardfunctionaliteit en deze gebruiker kunt u toestaan. U ziet van deze "onbekende gebruiker" alleen het telefoonnummer.

2. De groep

a. De naam van de groep kan door de beheerder zonder overleg gewijzigd worden.

 

b. Indien het aantal aanmeldingen de toegestane groepsgrootte overstijgt kan worden besloten om tijdelijk het toevoegen van nieuwe deelnemers op te schorten.

 

c. Indien het de beheerders wenselijk lijkt kan besloten worden om meerdere groepen aan te gaan maken. Hierbij is het mogelijk dat de gebruikers opnieuw ingedeeld worden in de groepen.

3. Aanmelding

a. Aanmelding voor de groep kan uitsluitend via het aanmeldformulier dat onder andere beschikbaar is gesteld op www.bptduivenvoorde.nl.

 

b. De aanvraag dient volledig en correct te worden ingevuld om de aanmelding te kunnen verwerken.

 

c.Uw minimale leeftijd dient 18 jaar te zijn.

 

d. U woont in de wijk of hebt een directe relatie met de buurtpreventie in de wijk.

 

e. Meldt u aan met het telefoonnummer van het apparaat waar WhatsApp op geïnstalleerd staat.

 

f. Uw e-mailadres wordt gevraagd aangezien hiermee uw aanmelding wordt bevestigd. Als u via dit e-mailadres later een keer contact met ons op wilt nemen bent u voor ons te linken aan uw groepslidmaatschap. Zie ook 5f.

 

g. Controle van de ingevoerde gegevens kan deel uitmaken van de verwerking.

 

h. Bij het opgeven van onjuiste gegevens kunnen we u niet toevoegen aan de groep.

 

i. Indien na het toevoegen aan de groep wordt geconstateerd dat er onjuiste gegevens verstrekt zijn wordt uw groepsdeelname ingetrokken.

4. Vertrouwelijkheid van gegevens

a. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

 

b. Uw gegevens worden met niemand gedeeld tenzij expliciet genoemd in 4c.

 

c.  Uw gegevens kunnen gedeeld worden met de politie. Dit kan controle van de aanmeldgegevens zijn, maar ook indien er vragen of opmerkingen komen over het gebruik van de groep

5. Gebruik van de groep

a. Doel van de groep is het delen van verdachte omstandigheden in de wijk met wijkbewoners om hen te waarschuwen. Het gaat hierbij om (vermoeden van) (verkenning voor) inbraak in huizen en auto's, diefstal van roerende goederen en vernieling.

 

b. De groep vervangt niet de melding aan de politie. Ziet u iets verdachts? BEL 112. Hierna informeert u de groep. Let op dat uw groepsleden niet allemaal weten waar u woont, dus vermeld ook de locatie! Onze straten hebben unieke beginletters, dus afkorten kan de berichtgeving vereenvoudigen.

 

c. Ziet u iets waarvoor u niet de politie wilt bellen maar toch verdacht vindt, dan kunt u de groep ook informeren. Misschien ziet een mede-groepslid hierdoor iets dat hem/haar wel doet besluiten 112 te bellen.

 

d. Hoewel het gebruik van de groep door de politie wordt gestimuleerd is het geen officieel communicatiekanaal van of naar de politie. Als er al iemand van de politie lid wordt van de groep dan nog dienen meldingen aan de politie via de bekende wegen te verlopen en niet via de groep.

 

e. Gebruik de groep niet om te reageren zonder iets toe te voegen aan de melding waarop u reageert. Aanvullingen of afmelding van een situatie vallen daar niet onder. Stuur geen "bedankje". Als meerdere groepsleden dit doen stroomt de groep over met melding waardoor de de alertheid van gebruikers afneemt om naar een nieuwe melding te kijken.

 

f. Een persoonlijk bericht kan wel verstuurd worden naar een groepslid dit is standaard WhatsApp functionaliteit.

 

g. Berichten aangaande het beheer van de groep en algemene mededelingen rondom buurtpreventie in de wijk Duivenvoorde kunnen ook aan de groep gestuurd worden. Deze berichten kunnen ook via uw e-mailadres verstuurd worden.

6. Gedragsregels

a. Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels /wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.

 

b. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.

 

c. Blijf bij het onderwerp. Gebruik de groep niet om een kapotte lantaarnpaal met de wijk te delen. Meldt dit uiteraard wel bij de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld via internet: http://www.leidschendam-voorburg.nl/Int/PDC/pdc-producten/Melding-Openbare-Ruimte.html.

 

d. Houd het netjes. Schelden, vloeken, beledigingen, bedreigen, e.d.. Zijn niet gewenst, en kunnen leiden tot verwijdering uit de groep of zelfs overleg/aangifte bij de politie

 

e. Iedere gebruiker kan een andere gebruiker op gedragsregels aanspreken. Maar ook hiervoor gelden de regels genoemd onder 6c en 6d.

7. Beheer van de groep

a. Het Beheer van de groep wordt uitgevoerd door de beheerder(s).

b. Het beheer van de groep bestaat uit het administratieve beheer van de groep, zoals het aanmaken en verwijderen van groepsleden

 

c. De beheerder is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten. Ieder groepslid kan zelf berichten plaatsen en hier is vooraf en achteraf geen controle op. Vindt u als groepslid inhoud die volgens u niet gewenst is dan kunt u daar zelf contact over opnemen met de gebruiker die de inhoud geplaatst heeft (zie ook 4c). Is er volgens u reden om op een andere manier op te treden tegen deze gebruiker dan kunt u contact opnemen met de beheerder(s)van de groep.

 

d. De beheerders van de groep houden het recht voor om gebruikers te verwijderen uit de groep

e. Voor vragen en opmerkingen kunt u uiteraard ook contact opnemen met de beheerder op .

 

Kruimelpad